HÅLLBARHETSARBETE
SKIDSKYTTEKAMPENS HÅLLBARHETSARBETE

Vår målsättning är att evenemanget i så liten utsträckning som möjligt ska lämna avtryck på miljön samt vara hållbar i såväl sociala, organisatoriska som ekonomiska aspekter. Som organisation arbetar vi med hållbarhet. Vi vill vara en förebild för andra arrangörer i Stockholm, Sverige och i övriga idrottsvärlden.

Vad du som besökare kan göra

Du som besökare är viktig för att hjälpa oss att tänka, agera och resa hållbart under tävlingen. Du kan bidra med och skapa ett mer hållbart evenemang genom att uppmärksamma följande:

 • Släng ditt skräp på angiven plats, sortera enligt anvisningar.
 • Behandla alla tävlande, volontärer och andra besökare med respekt.
 • Ta kontakt med en publikvärd om du känner dig otrygg eller uppfattar något kränkande.
 • Ta tåg istället för flyg om du reser från annan stad.
 • Res kollektivt istället för att ta bilen, bor du i närheten av Stadion så uppmuntrar vi dig att ta cykeln eller promenera.
 • Väl i Stockholm så passa på att upptäcka staden med kollektivtrafiken, på SL finns allt du behöver för att planera din resa.

Skidskyttekampen hållbarhetsarbete i kortfattat format

Miljö

 • För att minska vår påverkan och förbrukning av resurser behöver vi göra flera saker som arrangör men även uppmuntra och informera besökare om vad de kan göra.
 • Här jobbar vi med allt från krav mot arenan och hur de hanterar kemikalier, förbrukar för el till vad våra leverantörer serverar för mat.
 • Vi utgår från vår resepolicy som ser till att vi reser mer hållbart och uppmuntrar våra deltagare och besökare att göra detsamma.
 • Vi tänker genomgående: Reduce, Reuse, Recycle!

Organisera
Att skapa ett hållbart evenemang grundar sig i en hållbar organisation som har en hållbar ekonomi. För att göra detta har vi bland annat sett över vår organisation och hur vi organiserar oss för att skapa en säker arbetsmiljö, sett ifrån arbetsbelastning, stress, utbrändhet. Detta för vi även vidare till alla våra leverantörer.

 • Vi säkerställer att hållbarhet tas i beaktande av våra leverantörer och att de läser igenom och förstår våra olika policies.
 • Vi prissätter evenemanget så att så många som möjligt kan delta och strävar efter att alltid fylla läktarna för att skapa en hållbar ekonomi.
 • Vi jobbar aktivt mot korruption och mutor och om detta sker exponerar vi felaktigheter direkt och tillhandahåller en visselblåsartjänst för att ha en säker miljö att rapportera detta.

Socialt
För en hållbar organisation är en av de viktigaste delarna medarbetarna och att de kan tillgodose sina behov. Vi vill bidra till att skapa ett samhälle där människor lever ett gott liv med lika förutsättningar där vi har en hög tolerans.

 • Vi arbetar enligt vår likabehandlingsplan och säkerställer att medarbetare, volontärer, partners och deltagare jobbar efter denna.
 • Vi jobbar hårt för att skapa ett tryggt och säkert evenemang där vi är väl förberedda.
 • Vi motverkar diskriminering och främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning.
 • Vi jobbar för att göra arenan tillgänglig för alla utifrån de fysiska möjligheterna arenan ger oss.
 • Vi ger möjlighet för publik att få mer information om hållbarhet, sprid kännedom för en mer hållbar livsstil.

För mer utförlig information kontakta oss via info@skidskyttekampen.se